FDS

logoFDS is een club die, in de regio Sneek en omstreken, mensen met een lichamelijke beperking mogelijkheden biedt voor aangepast sporten. FDS is lid van Gehandicaptensport Nederland, de HIB (Hart in Beweging) en de NNHF (Noord Nederlandse Handboog Federatie).

De vereniging geeft mogelijkheden tot zwemmen, zitvolleybal, handboogschieten, een sportgroep voor o.a. (ex)hartpatiënten en een Sportgroep voor o.a. CVA patiënten. Deze groepen zijn toegankelijk voor meerdere doelgroepen

Op deze site vindt u meer informatie over deze verschillende activiteiten.