V.a.s. FDS is een club, die in de regio Sneek en omstreken, mensen met een lichamelijke beperking mogelijkheden biedt voor aangepast sporten. FDS is lid van Gehandicaptensport Nederland, de Hart- en Vaatgroep Nederland, de NNHF (Noord Nederlandse Handboog Federatie) en de NeVoBo.

Doelen van de vereniging zijn o.a.:

  • het opzetten van nieuwe takken van sport
  • het verzorgen van aanpassingen
  • het stimuleren van mensen met een handicap om te gaan sporten,
  • fondsen werven t.b.v. de reiskosten voor vaak landelijke wedstrijden, diverse projecten, sportevenementen en aanschaf van materialen.
  • promotie van het aangepast sporten.
    FDS verzorgt promotie door onder andere gastlessen te geven aan het CIOS, mytylscholen, revalidatie afdelingen en Sportaccent klassen van het Voortgezet Onderwijs.

De vereniging tracht trainers aan te trekken die met de specifieke eisen voor aangepaste sporten kunnen omgaan. De groep (ex)hartpatiënten vereist een trainer die in het bezit is van een HIB applicatie (Hart in Beweging). Hiernaast is bij de groepen een EHBO/AED-er aanwezig.