Locatie: Zwembad It Rak
Burgemeester de Hooppark 4
8605 CR Sneek
Tijd: dinsdagmiddag 14.00 – 14.45 uur
met na afloop gezellig koffiedrinken