Onder andere C.V.A. bewegingsgroep
Locatie: Doarpshûs “de Wier”
Fiifgeawei 9
8626 GA Offingawier
Tijd: dinsdagmiddag 16.00-17.00
met na afloop gezellig koffiedrinken