Locatie: Zwembad It Rak
Burgemeester de Hooppark 4
8605 CR Sneek
Tijd: vrijdag: 18.45 – 19.45 uur